D10b:021


(Rubrik:)

Swanshals Sochn
Notarum Explicatio 1   Yxnekulla Cronehemman         ½
    Hafuer i byemåll 25 alnar bred åker
   
A   Norregierdet vthsäde      2 3/4 tunneland
B   Södregierdet vthsäde      3 7/8 tunneland
C   Engh till 4 lass höö.

2   Yxnekulla Cronehemman       1
    Hafuer i byemåll 85 alnar bred
    åker.
A   Vthsäde i Norregierdet       9 1/4 tunna
B   J Södregierdet såås            13 1/8 tunna
C   Engh till 15 lass höö.
    Fiskewatn i Tåken.

3   Lilla Yxnekulla Cronehemman    ½
    Hafuer enstakade ägor ägor för sig sielf
D   Södregierdet1 vthsäde      10 3/4 tunnor
E   Östergierdet                       10 tunnor
F   Engh till 6 lass höö.
G   Kyrckejord som Pastor brukar

    Vthsäde                   1 tunna
    Någet fiskewatn i Tåken

(Text på kartbilden:)

Tåken lacus

Här tager Ås ägor wid

Leer iord

Här tager Swanshals2 ägor wid

Leerjord

Leerjord

Lind

Lind

Hårdwaldz eng

Leerjord3

dungjord


1   Sodregierdet ms
2    Solberga överstruket
3    Leejord ms