D10b:210


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh
Notarum Explicatio A    Skogh Cronehemman        1/4 
B   Vthsäde i    {Norregierdet  2 tunnor
C                     {Södregierdet 2 tunnor
D   Engh till 16 lass höö.
   Någen skogh och vthmarck.

(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz Engh
öriord
öriord
Engh