D10b:211


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh Åby Sochn
Notarum Explicatio A    Kalfhult Cronehemman        1/4 
B   Vthsäde i Norregierdet        1 1/4 tunna
C   J Östergierdet vthsade1        3/4 tunna
D   J Westergierdet vthsadet2    1 1/4 tunna
E   Engh till 16 lass höö.
    Någen skogh och vmarck3.

(Text på kartbilden:)

gierdes eng
Öriord
gierdes eng
gierdes eng
Engh full med bergh och skogh

Scala ulnarum


1 Fel för vthsäde
2 Fel för vthsädet
3 Fel för vthmarck