D10b:213


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A    Boot Cronehemman        1
B                         {Östergierdet     4 ½ tunna
C   Vthsade1 i      {Westergierdet  4 3/4 tunna
D                         {Södregierdet    5 ½ tunna
E   Engh till 20 lass höö.
    Jnga flere lägenheeter huarken skog
    eller vthmarck.

(Text på kartbilden:)

gierdes engh
suart mylla
Hårdwald engh
suart mylla
gierdes eng
suart mylla
Hårdwaldz eng


1 Fel för vthsäde