D10b:214


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A    Rijsa en engh Rentar  ½ Lispund
    smör och blifuer derpå när medmåtig
    gräswäxt ähr         20 las höö.
B   Åker ibidem som upgiord ähr    3/4 tunna


(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz engh med bergh och skogh