D10b:215


(Rubrik:)
Lysinghz Härad Åby Sochn

Notarum Explicatio A    Bondery Cronehemman        1. 
B   Östergierdet vthsäde       3 tunnor
C   Westergierdet vthsäde    3 1/4 tunnor
D   Södregierdet vthsäde      2 ½ tunna
E    Engh till 25 lass höö.
   Någen skogh och vthmarck.
    fiskewatn i Bondery siöen.

(Text på kartbilden:)

Bondery siöen
öriord
öriord
öriord
Hårdwaldz engh med bergh och skogh
öriord

Scala ulnarum