D10b:216 - 217


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh         Åby Sochn
Notarum Explicatio A    Broo Cronehemman        1. 
B   Vthsäde i Norregierdet     3 1/4 tunna
C   Östergierdet vthsäde        2 tunnor
D   Vthsäde i Westergierdet  3 1/8 tunna
E    Engh till 20 lass höö      med
    gierdes engen.
    fiskewatn i Bondery siöen.
    Någen skog och vthmarck.

F    Hälla Cronehemman        1/4
    beläget på Broo ägor och giör skatt
    med gården. 
G   Vthsäde i Norregierdet  3/4 tunna
H    Östergierdet vthsäde    1/4 tunna
I    Södregierdet vthsäde    1/4 tunna
K   Engh i begge gierden till 8 las hoo1.
    Hwad skogh och vthmarck widkommer
    så hafuer detta hemman med Broo gård.

(Text sidan 217:)
Notarum Explicatio L    Pelarebo Cronehemman        1/4 
M   Vthsäde i Norregierdet     ½ tunna
N    Östergierdet vthsäde       1 3/4 tunna
O    Westergierdet vthsäde     1 tunna  
P    Engh till 18 lass höö.
    Skogh och vthmarck till nödtor-
    fften.


(Text på kartbilden sidan 216:)

Hårdwadz2 engh

öriord
öriord
öriord


(Text på kartbilden sidan 217:)

öriord
öriord
Hårdwadz2 engh

Scala ulnarum


Fel för Höö
Fel för waldz