D10b:218


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh   Åby Sochn.
Notarum Explicatio A    Siöen cronehemman    1 
B   Vthsäde i Norregierdet      2 tunnor
C   Vthsäde i Östergierdet      3 1/4 tunna
D   Westergierdet vthsäde      3 tunnor
E    Engh till 24 lass höö.
    Humblegård till 150 stenger
    fiskewatn i Bondery siöen.
    Liten skogh och vthmarck.

(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz engh med bergh och skog
öriord
öriord
öriord