D10b:219


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A    Jönsebool Cronehemman    1 
B   Vthsäde i Norregierdet      5 tunnor
C   Östergierdet vthsäde        3 3/4 tunna
D   Wästergierdet vthsäde     2 3/4 tunna
E    Engh till 28 lass höö
    med gierdes engen
    Någen skogh och vthmarck.

(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz engh med bergh och skogh
öriord
öriord
öriord

Scala ulnarum