D10b:022


(Rubrik:)

Swanshals Sochn.

Notarum Explicatio.

1   Walleby Skattehemman          1/3
    Lyder till skattegården i Loorby. folio 25.
    Hafuer i byemåll 17 alnar bred åker
A   Södregierdet vthsäde      14 7/8 tunneland.
B   Östergierdet vthsäde         11 1/4 tunneland
C   Engh till 10 lass höö.

2   Walby Cronehemman         ½
    Hafuer i byemåll 7 alnar bred åker.
A   Södregierdet vthsäde         6 tunneland
B   Östergierdet vthsäde         4 ½ tunneland
C   Eng till 4 lass höö.

3   Walby Cronehemman            1
    Hafuer i byemåll 18 alna bred åker.
A   Södregierdet vthsäde            16 1/4 tuna
B   Östergierdet                         12 tunnor
C   Engh till 12 lass höö.

4   Walby Cronehemman            1.
    Hafuer i byeskiffte 17 alnar bred åker.
A   Södregierdet vthsäde      14 7/8 tunna
B   Östergierdet                     11 1/4 tunna
C   Eng till 10 lass höö

    J båda gierden i Wallby leerjord
    fiskewatn i Tåken
D   En betes hage

(Text på kartan:)

Scala ulnarum

Här tager Lorby ägor widh

Lind

Leeriord

Här tager Haalberga ägor widh

gierdes eng

Leerjord

Beeteshage

Hårdwaldz eng

Lind

Åsby ägor taga här på denna sijdan emot

Här tager Kulla ägor widh