D10b:221


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A    Lycka Cronehemman    1 
B   Vthsäde i Östergierdet     4 ½ tunna
C   Westergierdet                 5 1/4 tunna
D   Södregierdet       3 1/4 tunna
E    Engh till 26 lass höö.
    Skogh och vthmarck Jngen.

(Text på kartbilden:)

öriord
öriord
öriord
Hårdwaldz engh med bergh och skog
Hårdwaldz engh med bergh och skog

Scala ulnarum