D10b:223


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh Åby Sochn
Notarum Explicatio A    Linneberg Cronehemman        1/4 
B   Vthsäde i Norregierdet     1 tunnor
C   Östergierdet vthsäde         ½ tunnor
D   Vthsäde i Wästergierdet    1 tunnor
E    Engh till 16 lass höö.
    Hwmblegård till 200 stenger
    Någen skogh och vthmarck.

(Text på kartbilden:)

öriord
öriord
Hårdwaldz engh med bergh och skog

Scala ulnarum