D10b:226

(Rubrik:)
Lysinghz Härad Åby Sochn
Notarum Explicatio A    Boery Cronehemman        1/4 
B   Östergierdet                  2 3/4 tunna
C   Westergierdet vthsäde   2 ½ tunna
D   Engh till 18 lass höö.
    någen skogh och vthmarck

(Text på kartbilden:)

Kier eng
öriord
Hårdwaldz engh med bergh och skog.