D10b:229


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A    Stora Mårlöijea Cronehemman    ½ 
B   Vthsäde i Östergierdet      3 tunnor
C   J Westergierdet                2 ½  tunna
D   Södregierdet                    2 tunnor
    Humblegård till 200 stenger.
F    Engh till 18 lass höö.
    nödtorfftigh skogh och vthmarck.
    fiskewatn i Morlöije siöen.

(Text på kartbilden:)

Morlöijan Lacus
Engh
suart mylla
suartmylla

Scala ulnarum