D10b:230


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh
Notarum Explicatio A    Lilla Mårlöijea Cronehemman    1/4 
B   Vthsäde i Norregierdet     1 ½ tunna
C   Södregierdet vthsäde       1 1/4 tunna
D   Westergierdet vthsade1     1 tunna
E    Engh till 16 lass höö
    Humblegårdh till 150 stenger.
    Någen skogh och vthmark.

(Text på kartbilden:)

gierdes engh
gierdes engh
öriord
öriord
gierdes eng1 Fel för vthsäde