D10b:231


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Stora Alery Cronehemman    1
B   Vthsäde i Östergierdet 3 3/4 tunna
C   J Westergierdet           2 ½ tunna
D   J Södregierdet            3 1/4 tunna
E    Engh till 24 lass höö.
    Hwmblegård till 200 sten
    ger.
    Skogh och vthmarck nog

(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz engh
gierdes engh
gierdes engh
Sånd iord
gierdes eng

Scala ulnarum