D10b:235


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A    Bålshult Cronehemman     1/4
B   Vthsäde i Norregierdet      1 ½ tunna
C    Östergierdet vthsäde        1 tunna
D   Westergierdet vthsäde      1 1/4 tunna
E    Engh till 12 lass höö i bägge
    gierden
    Liten skogh och vthmarck.

(Text på kartbilden:)

Scala ulnarum