D10b:240


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh

Notarum explicatio

A    Hämminghzby Cronehemman    ½
B   Vthsäde i Norregierdet       2 tunnor
C   Östergierdet vthsäde          1 1/4 tunna
D   Westergierdet vthsäde       2 tunnor
E   Engh till 18 lass höö i bägge
    gierden.

    Här till ofuanbemälte Hemmingz
    by ähr inga flere lägenheeter.

(Text på kartbilden:)

Scala ulnarum