D10b:241


(Rubrik:)
Åby Sochn

Notarum explicatio

A    Bööke Cronehemman        1.
B   Vthsäde i Östergierdet       6 3/4 tunna
C   Vthsäde i Westergierdet    4 ½ tunna
D   Engh till 30 lass höö.
E   med gierdes engen.

    En sqwalteqwarn.
    Skogh till timber, och alla an
    dra nyttigheeter som till gården be-
    höfues ähr der til som ähr suedie
    skog och wedeskog

(Text på kartbilden:)

Hårdwaldz engh
gierdes engh
suart mylla
suart mylla
öriord
gierdes engh