D10b:242


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh

Notarum explicatio

A   Kiälkebo cronehemman   1
B    Vthsäde i Norregierdet    3 1/4 tunna
C   Mellangierdet vthsäde      3 1/4 tunna
D   Södregierdet vthsäde       1 ½ tunn
E   Engh till 26 lass höö.
    En sqwalteqwarn.
    Skog och vthmarck öfuerflödigh.

(Text på kartbilden:)

suartmylla
suart mylla
Hård waldz engh