D10b:243


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh, Åby Sochn

Notarum explicatio

A    Månsabool. Cronehemman    1/4
B   Vthsäde i Norregierdet      1 1/8 tunna
C   Södregierdet vthsäde        1 1/4 tunna
D   Östergierdet vthsäde          1/8 tunna
E   Engh till 14 lass höö i begge
    gierden.
    Lijten skogh och vthmarck.

(Text på kartbilden:)

öriordh
öriord

Scala ulnarum