D10b:244 - 245


(Rubrik:)

Lysinghz Häradh       Åby Sochn

Notarum explicatio

A    Prästebool. Cronetorp    -
B   Södregierdet vthsäde          1 tunna
C  Vthsäde i Wästergierdet      1/8 tunna
D   Engh till 26 lass höö.
    Någen[ghen] skog och vthmarck.

    Detta ofuanbemälte torp brukar
    Pastor i Åby.

Notarum explicatio

E   Staffanstorp Cronehemman    1/4
F    Vthsäde i Norregierdet   1 ½ tunna
G   Vthsäde i Östergierdet    1 1/4 tunna
H   Westergierdet vthsäde    1 tunna
I   Engh till 20 las höö.
    Nödtorfftigh skog och vthmarck.

(Text på kartbilden sidan 244:)

Hårdwaldz engh
Hårdwaldz engh


(Text på kartbilden sidan 245:)

Hårdwalldz   engh