D10b:246


(Rubrik:)
Lysinghz Härad    Åby Sochn

Notarum explicatio

A   Räffskinshult Cronehemman        1/4
B   Norregierdet vthsäde        1 tunna
C   Vthsäde i Östergierdet       1 tunna
D   Vthsäde i Westergierdet    1 ½ tunna
E   Engh till 20 las höö med gierdes
    engen.
    Någen skogh och vthmarck til nödtorfften.

(Text på kartbilden:)

öriord
öriord
Hårdwaldz engh