D10b:025


(Rubrik:)

Suanshals Sochn.

Notarum Explicatio.

1   Loorby Skattehemman      ½
    Hafuer i byemåll 47 alnar bred åker
A   Norregierdet Vthsäde      7 ½ tunna.
B   Södregierdet Vthsäde   9 1/4  tunna.
C   Engh till 16 lass höö. Detta hemman
    hafuer halfua sina ägor i Kullen - folio
    23 Numero 3

2   Loorby skattehemman         1
    Hafuer i byemåll tuenne bord . Det första
    ähr 56 alnar bredt. Det andra 25 alnar breet.
A   Norregierdet Vthsäde på   {1 bordet   9 tunnor
                                               {2 bordet   4
tunnor
B   Södregierdet Vthsäde på   {1 bordet   11 1/8 tunna
                                               {2 bordet   5 tunna
C   Engh till 20 Lass höö på både borden.
NB.   Detta hemma hafuer 1/3 deel i Wallby. folio. 22.

3   Loorby Cronehemman         ½.
    Hafuer i byemåll 59 alnar breed åker
A   Vthsäde i Norregierdet      9 ½ tunna
B   Södregierdet                     12 5/8 tunna
C   Engh till 18 Lass höö.
NB   fiskewatn i Tåkan.
1/3    Notandum.
    Skattehemman i Walby hijt transporterat til skatte
    gården Numero 2. Hafuer i Byemål 17 alner.
    Vthsäde i   {Södregierdet   14 7/8 tunna
                      {Östergierdet   11 1/4 tunna
    Engh till 10 Lass höö.

(Text på kartbilden:)

Notandum.
Skattegården här i Lorby numero 1. Hafuer en vthiord i Kullen, och ähr
hijt transporterat. Hafuer i Byemåll i Kulle ägor 20 alnar. med en frelse
vthiord 2 alnar i byemål som intit kan vthbrytes.
A                     { Norregierdet 8 1/4 tunna
    Vthsäde i      { Östergierdet   8 1/8 tunna
B
C   Engh till 16 Lass höö.


Hardwaldz Engh

Här tager Berga ägor wid

Leerjord

Beteshage

Leerjord

Leerjord

På denna sidan tager Kulla ägor widh.

Leerjord

På denne sidan tager Walby ägor wid

Leerjord