D10b:250


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh   Åby Sochn

Notarum explicatio

A    Fagerhult Cronehemman    1/4
B   Åhrliget vthsäde    1 ½  tunna
C    Engh till 14 las höö.
    Skog och vthmarck nogh.

    Dette förskrefne Cronehemman
    hafuer wälborne Christopher Ribbing
    til sigh taget, och det låchet1
    skatt lägga vnder sin gård Tre-
    hörningen, och ähr doch lickwäl
    Cronetorp.

(Text på kartbilden:)

öriord
Engh


1 Fel för låtet?