D10b:251


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh

Notarum explicatio

A    Haghen. Cronehemman        ½
B   Vthsäde i Östergierdet      2 tunnor
C   Westergierdet vthsäde      1 3/4 tunna
D    Södregierdet vthsäde       1 ½ tunna
E   Engh i begge gierden till 14 las höö.
    Liten skogh och vthmarck.

(Text på kartbilden:)

gierdes engh
gierdes engh
svart mylla
suartmylla
gierdes engh