D10b:252


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh

Notarum explicatio

A    Tooretorp Cronehemman    1/4
B   Vthsäde i Östergierdet       1 ½ tunna
C   Vthsäde i Westergierdet    1 tunna
D   Södregierdet vthsäde         1 ½ tunna
E   Engh till 14 lass höö med
    gierdes engen.

    Jnge flere lägenheter huarken med
    skog eller vthmarck

Reviderat in Januari 1741 & approberat

   
(Text på kartbilden:)

gierdes eng
gierdes engh
suartmylla
suart mylla
Engh
suart mylla
gierdes engh