D10b:253


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Engh Cronehemman      1
B   Vthsäde i Norregierdet      2 ½ tunna
C   Westergierdet vthsäde       2 ½ tunna
D   Vthsäde i Östergierdet       1 tunna
E   Engh till 20 lass höö.
    Jnge flere lägenheeter huarcken
    med skog vthmarck eller fiskewatn.

(Text på kartbilden:)

suart mylla
suart mylla
Hårdwaldz engh