D10b:254


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Åsa Cronehemman      1/8
B   Vthsäde i Norregierdet      ½ tunna
C   Vthsäde i Östergierdet      1 tunna
D   Westergierdet vthsäde      1 tunna
E   Engh till 12 lass höö.
Jngen skogh eller vthmarck.

(Text på kartbilden:)

Engh