D10b:255


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh   Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Fijflefal cronehemman      1/4
B   Östergierdet vthsäde      2 tunnor
C   Westergierdet                2 tunnor
D   Södregierdet vthsäde     2 tunnor
E   Engh till 20 lass höö.
    Hwmblegård till 150 stenger.
F   En beteshage.
    Nödtorfftigh skogh till timber
    suediefall wedebrand och
    gierdsle.

(Text på kartbilden:)

Öriord
Öriord1
Öriord
Hardwaldz engh2
Betes hage

Scala ulnarum


1 Fel för öriord
Fel för Hårdwaldz engh