D10b:258


(Rubrik:)
Lysingz Häradh    Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Swartistorp Cronehemman   1/4
B   Norregierdet vthsäde    1 1/4 tunna
C   Östergierdet vthsäde     1 ½ tunna
D   Westergierdet              1 1/4 tunna
    af denne förskrefne trij gierden sås tuenne
    huart åhr.
E   Engh till 16 las höö.
F   Swartes öen skilier Östergiötland
    och Småland åth.
   
    Någen skogh och vthmarck och fiske
    watn i Swartesiöen.

(Text på kartbilden:)

såndiord
öriord
Engh
På denne öen ligger ett råmerke
som skilier Östergiöt-
landh och Småland ått
Swartesiöen
Skilnaden emllan Östergiötland och Smålandh