D10b:026


(Rubrik:)

Swanshals Sochn.

Notarum Explicatio.

1   Hallebergha Cronehemman   1.
    Hafuer i Byemåll 40 alnar bred åker
A   Norregierdet Vthsäde      11 1/4 tunneland
B   Södregierdet1  vthsäde2    12 3/8 tunneland
C   Engh till 12 Lass höö detta hemman hafuer en Engh i
    Ramstad Engen till 2 Lass höö. folio 16 Littera I.

2   Frelsehemman i Jbidem         1.
    Hafuer i byemåll 35 alnar bred åker.
A   Norrgierdet               9 1/4 tunneland
B   Södragierdet              11 1/8 tunneland
C   Engh till 9 Lass höö.

3   Frelsehemman Jbidem         ½.
A   Vthsäde i Norregierdet      4 3/4 tunneland
B   Södregierdet                     5 3/8 tunneland
C   Engh till 6 Lass höö

4   Haalberga Frelsehemman        ½
    hafuer i byemåll 37 alnar bred åker
A   Vthsäde i Norregierdet      9 ½ tunna
B   Vthsäde i Södregierdet   11 1/4 tunna
C   Engh till 11 Lass höö.

5   Frelsehemman Jbidem         1.
    Hafuer i Byemåll, 50 Alnar bred åker
A   Norregierdet Vthsäde      13 tunneland
B   Södregierdet                    15 3/4 tunneland
C   Engh till 16 Lass höö.

6   Cronevthiord Jbidem         1.
A   Norregierdet                     1 3/4 tunneland
B   Södregierdet                     2 1/4 tunneland.
C    Engh till 3 Lass höö.

    J både gierden ähr Leerjord
    flere nyttigheeter fins der till intit.

(Text på kartbilden:)

Scala ulnarum

Denne bäck skillger Berga och wallby ägor

Hård waldz Engh

Leerjord

Här tager Loorby ägor widh

Leerjord

Leerjord

Eng

Hårdwaldz Engh

Leerjord

Här tager Kulla ägor widh.


1   Sodregierdet ms
2   vthsade ms