D10b:263


(Rubrik:)
Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Häghna Cronehemman      1.
B   Norregierdet vthsäde    4 tunnor
C   Östergierdet vthsäde     3 tunnor
D   Södregierdet vthsäde     3 ½ tunna
E   Lillegierdet vthsäde        ½ tunnor
F   Engh till höö            30 lass.
H   Humblegård till      300 stenger.
I   En beteshage.

   Nödtorfftigh skogh och vthmarck.
    och elliest timmerskogh till att
    bygga med, fins på gårdsens ägor.
    flere lägenheeter fins till ofuan
    bemälte Hägna intit.

(Text på kartbilden:)

Betes hage full med bergh och skogh
ör iord
öriord
öriord
Hårdwaldz engh ful med berg och skog
Hårdwaldz engh med bergh och skogh

författad år 1641 af Johan Larson Groth

Scala ulnarum