D10b:264 - 265


(Rubrik:)
Lysinghz    Häradh        Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Ekebergh Cronehemman      1
B   Östergierdet vthsäde       3 tunnor
C   Westergierdet vthsäde    3 tunnor
D   Södregierdet vthsade1     3 tunnor
E   Engh till höö                  34 lass
    Hwmblegård till 250 stenger.
    Aff förskrefne trij gierden sås tuenne
    huart åhr och ett ligger i träde.
    Skogh till timber wedebrand och giers-
    le och vthmarck til nödtorfften.
Nota Bene    Ett gammalt swed, eller hage.

F   Lassarp Ett torpestelle vnder Ekebergh
G   åhrliget vthsäde         3/4 tunneland
H   Engh till 8 lass höö. detta hemman
    kan intit skattläggas, förty det ligger
    Ekeberg för mycket till meena och
    alt förnär.

I   Fogletorp Ett torpe stelle på
    Ekeberghz ägor. Serdeles skatt lagdt
    för ½ lispund.
   
K   åhrliget vthsäde            3/4 tunnor
L   Engh till 9 lass höö in vthi gierdet
    detta hemman ähr skattlagt för ½ Lispund smör
    och 1 daller sijlfuermynt.

(Text på kartbilden:)

Engh
öriord
Hårdwald engh ful med skog och någre bergh

Scala ulnarum

sanck eng

1 Fel för vthsäde