D10b:266

(Rubrik:)
Lysinghz Härad      Åby Sochn
Notarum Explicatio A   Hulan cronehemman      ½
B   Norregierdet vthsäde    3 ½ tunnor
C   Östergierdet vthsäde    2 tunnor
D   Södregierdet vthsäde    2 ½  tunnor
    af denne förskrefne gierde sås tuenne
    huart åhr, och en ligger i träde.
E   Engh till 24 lass höö.
F   Humblegård till 200 stenger.
G   En sqwalteqwarn.
    Fiskewatn i Hullsiöen.
    Vthmarck tll nödtorfften och skogh till
    timber wedebrand och giersle.
H   En wreet i engen till ½ tunneland
    flere nyttigheeter fins der intit.
I   En hästhage

(Text på kartbilden:)

Hästhage
öriord
öriord
Hårdwaldz engh
öriord
Hårdwaldz engh med skog och bergh
Hulsiöen