D10b:027


(Rubrik:)

Swanshals.

Notarum explicatio.

1   Särzögha Skattehemman   1.
    Hafuer i Byemåll 90 alnar bred åker
A   Vthsäde i Norregierdet      22 3/4 tunnor
B   Södregierdet Vthsäde         26 3/4 tunnor
C   Engh till 16 Lass höö.

2   Skattehemman Jbidem       1.
    Hafuer i byemåll 55 alnar bred åker.
A   Norregierdet Vthsäde      13 7/8 tunnor
B   J Södregierdet såås         10 tunnor
C   Engh till 10 Lass höö. detta hemman hafuer
    en vthiord i Åås. folio 18. Numero 4. Byemål 16 alnar.
    Vthsäde i   {Östergierdet   5 ½ tunna
                     {Westergierdet   6 tunnor
    Engh till 3 Lass höö. Denne vyhiord ähr transporte-
    rat ifrån Åås och
hijtt

3   Frelsehemman Jbidem     ½
    Byemål 17 alnar bred åker
A   J Norregierdet sås      4 1/4 tunna.
B    J Södregierdet såås   5 tunner
C   Engh till 4 Lass höö.

4   Frelsevthiord ibidem      1.
A   Vthsäde i Norregierdet      2 tunnor
B   Södregierdet                     2 1/4 tunna
C   Engh till 2 Lass höö.

(Text på kartbilden:)

Här tager Öfuerby ägor wid.

Suart mylla

Här tager Öfuerby ägor widh.

Suart mylla

Hårdwaldz Eng

Eng

Suartmylla någet leer-blandat

Suartmylla

Här tager Glänås ägor widh.

Leer blandat iord.