D10b:003

 
(Vänster spalt:)                      
                                  folio
Kropryd                     182
Giöleryd                     183
Jerperyd                    184
Bränneryd                  185
Böneryd                     185
Höghult                      186
Tinghsta medh Daalen   187
Vpsala                        188
Wästorp                     189
Åsgåla                        190
Gammalby                  191
Blixhult                        192
Christelsby                  193
Amneby                      194
Knäpperyd                 195
Alberydh                     196
Qwarneryd                  197
Skrambla                     197
Berghzkullen                198
Baaselijdan                  199
Ershult                         200
Jonstorp                       201
Nisshult                       202
Stänckelsby                 203
Tåphult                        204
Bunckebool                 205
Ersebola                      206
Prästorp                      207
Halfuarby                    208
Ruskelby                     209
Skogh                         210
Kalfhult                       211
Bäck                           212
Boot                           213
Rijsa                           214
Bonderyd                    215
Broo                           216
Hälla                           216
Peelarebo                   217
Siöen                         218
Jönsebool                   219
Törista bool                220
Lycka                         221
Såneby                      222
Linnebergh                 223
Råstorp                     224
Steens Ryd                225
Boeryd                     226
Lilla Aleryd               227
Tuna                         228
Stora Mårlöijea         229
Lilla Mårlöijea           230

(Höger spalt:)

Stora Aleryd             231
Skräddarp                232
Steengårdz hult         233
Önan                        234
Gåldzhult                  235
Biönseryd                 236
Fräsebool                  237
Klöfuedaall                238
Ermenneby                239
Hämminghzby            240
Bööke                      241
Kälkebo                   242
Månsebooll              243
Prästebool                244
Staffanstorp              245
Räfskinshult              246
Ingebool med dalens ägor 248. 249
Dalen                     Ibidem
Hultorp                    247
Jonstorp                  249
Fagerhult                 250
Haghen                    251
Toretorp                  252
Engh                        253
Åsa                         254
Fijflefall                   255
Hallingzstufua          256
Såndkulla                257
Suartistorp och Svartis Ön 258
Pukeryd                  259
Slagneryd                256. 260
Olufstorp                 261
Hult                         262
Hägna                      263
Ekebergh och Larsarp 264
Fogletorp                 265              
Hulan                       266
Frösängs Utjord         53

Revideradt den 14 Januari Anno 1701