D10b:030


(Rubrik:)

Suanshals Sochn.
Notarum Explicatio A    Kiärr Skattehemman            ½
B    Vthsäde i Wästergierdet    3 tunnor
C   J Södregierdet såås             1 1/8 tunna
D   Annat åhrs vthsäde i Norregierdet   3 ½ tunna
E   J Östergierdet                  1 1/8 tunna
D   Hårdwaldz Engh till 18 Lass höö
    J alla 4 gierden ähr öriord.
    Lijten vthmarck och riinga skogh.

(Text på kartbilden:)

Örjord

Örjord

Örjord

Örjord

Hårdwaldz Engh.

Scala ulnarum