D10b:032


(Rubrik, fortsätter från folio 31:)

Sochn.

Notarum explicatio.

A   Dalbobeta Cronehemman      ½
B   Norregierdet vthsäde         2 ½ tunna
C   Östergierdet vthsäde         3 1/4 tunna
D   Södregierdet vthsäde         ½ tunneland
E   Engh med gierdes Engen till 18 Lass höö.
    Någen skog och vthmarck.

(Text på kartbilden:)

Sandiord

Scala ulnarum