D10b:037

(Rubrik:)

Kumbla Sochn

Notarum explicatio

1   Tyttorp Skattehemman      ½
    Hafuer i byeskiffte 21 aln bred åker
A   Westergierdet vthsäde      7 3/4 tunneland
B   Östergierdet vthsäde         9 tunneland
C   Engh till 12 lass höö.
    Notandum detta hemman hafuer en vthiord i
    Tungelunda folio 4

2   Tyttorp skattehemman         ½
    hafuer i byemåll 24 alnar bred åker.
A   Westergierdet vthsäde      8 4/5 tunneland
B   Östergierdet vthsäde1        10 tunneland
C   Engh till 14 Lass höö.

3   Tyttorp Cronehemman      1.
    Hafuer i byeskiffte 21 aln bred åker.
A   Westergierdet vthsäde         7 3/4 tunneland
B   Östergierdet vthsäde1          9 tunneland
C   Engh till 122 Lass höö.
G   En Engh till Tyttarp. Belägen wid Länninge.
    till 14 Lass höö, och ähr til förne inrechnat.

4.   En skattevthiord till Södregården i Jerslösa   1
    Hafuer i byeskiffte 6 alnar bred åker2  folio 34. numero 6
A   Westergierdet vthsäde         2 1/8 tunneland
B   Östergierdet vthsäde            2 ½ tunneland
C   Eng til 6 Lass höö. folio 34.

5   En skattevthiord til Jerslösa         1
    hafuer i byemål 4 alnar bred åker
A   Westergierdet vthsäde               1 ½ tunneland
B   Östergierdet vthsäde                  1 4/5 tunneland
C   Eng till 4 Lass höö folio 34 numero 4.

6   En skattevthiord till Jerslösa         1
    Byemål 7 alnar bred aker3   
A   Westergierdet vthsäde             2 ½ tunneland
B   Östergierdet vthsäde1              2 7/8      
C   Eng till 7 Lass höö. folio 34 numero 1.

D   En skattevthiord til södre skattegården som ähr numererat med
    2. kallas piltebordet och ähr 3 åkrar i huart gierdet och
    ähr ett tunneland. folio 37. numero 2.
    J båda gierden ähr starck Leerjord.
    flere Lägenheeter fins intit til Tyttorp.

(Text på kartbilden:)

Här tager Skeby ägor wid

Lind

Leerjord

Hårdwaldz eng

Lind

Lind

Leerjord

Lind

Hårdwaldz Eng

Här tager Jerslösa ägor wid

Här tager och Jerslösa ägor wid

Notandum
En skatte Vthiord i Tun-
gelunda folio 4 Numero 4
Transporterat som lyder
skattegården numero 1 till här
i Tyttorp. Byemål 11 alnar.
Vthsäde i    {Westergierdet    5 1/4 tunneland
                   {Östergierdet      4 ½ tunneland
Eng till 4 Lass höö.

                


1     vthsade ms
2    22?
3    aker ms