D10b:038


                                      folio
Röökz sochn                    38

Höghby Lycka                 40
Röckz Prästegård             41
Häyla                               42
Jngewaldztorp                  42
Gimmersta                        43
Asseryd                           44
Skogh Engh                     44
Gifuetorp                         45
Gygeryd                          45
Östensiöö                        46
Bårry                               46
Steengård                         47
Ödemarck                        48
Eije                                   48
Walla                                50
Hemmingztorp                   51
Steen                                 51
Hillinghsta                          52
Hagen                                52
Millingsta                           53
Lille Eghbola                      54
Runnesta                            55