D10b:004


(Rubrik:)   Harsta Sochn

Notarum explicatio

1   Tunghelunda Cronehemman      1
    Hafuer i byemål 22 alna bred åker.
A   Wästergierdet   }   Vthsäde    {   10 ½ tunna
B   Östergierdet      }                   {   9 1/8 tunna
C    Engh till    8 lass höö

2    Cronehemman Jbidem              1
    Hafuer i byemål 31 aln bred åker
A   Westergierdet vthsäde            15 tunnor
B   Östergierdet vthsäde               13 tunnor
C   Engh till      10 lass höö

3   Cronehemman Jbidem            ½
    Hafuer i byemåll 11 allna bred åker
A   Wästergierdet   }   Vthsäde    }5 1/4 tunnor
B   Östergierdet      }                    }4 1/2 tunna
C   Engh till 4 lass höö

4   En skattevthiord till Norreskattegården
    i Tyttorp. Hafuer i byemåll 11 alnar
    bred åker. Och ähr lika stor både i åker
    och eng, med näst förskrefne ½ crone-
    gård. Numero 3. folio 37.

5    En skattevthiord till en skattegård i
    Jorslösa belägen näst wid Södregården
    folio 34. Numero 5.
    och hafuer i byemåll 6 alna bred aker.1
A   Westergierdet {   vthsäde   }   3 tunnor
B   Östergierdet    {                      2 ½ tunnor
C   Engh till    2 lass höö.

6    En Frelsevthiord till Hellebo i Röck Sochn.
    Hafuer i byemåll 4 alnar bred åker
A   Wästergierdet vthsäde         2 tunneland
B   Östergierdet. Vthsäde         1 5/8 tunneland
C   Engh till    1 Lass höö.

7    En skattevthiord Jbidem. till Södra skattegården
    i Jerslösa. hafuer i byemåll 4 alna bred åker.
    folio 34  Numero 6.
A   Wästergierdet   }   Vthsäde   }         2 tunnor
B   Östergierdet      }                  }         1 5/8 tunna
C   Engh till              1 lass höö.

    J både giärden ähr Biörcke Leerjord.

    Till ofuan benämnte Tungelunda fins inga flere
    lägenheeter, huarken med skogh eller vthmarck.

(Text på kartbilden:)

Scala ulnarum

Lind

Här tager Åssby ägor

Biörcke Leera

Lind

Har2 tager Hadesta ägor wid.

Biörke Leera

Biör-ke Leera

Här tager Åsby ägor wid

Skeenwaldz Engh

Här tager Hadesta ägor wid.1 Felskrivet för åker
2 Egentligen Här