D10b:040


(Rubrik:)

Röökz Sochn.

Notarum Explicatio.

A   Höghby lycka Cronevthiordh   -
    Till Jngewaldztorp
    Hafuer i byeskiffte 67 alnar bred åker
B   Vthsäde i  {Östergierdet         5 5/8 tunneland
C                  {Westergierdet       5 5/8 tunneland
D   Engh till 4 Lass höö.

1   En skattevthiord til Hagen ibidem.
    Hafuer i byemål 25 alnar bred åker.
B   Vthsäde i    {Östergierdet          2 1/8 tunneland
C                     {Westergierdet       2 1/8 tunneland
D   Engh till 2 Lass höö.

2   En skattevthiord jbidem till Jngewaldztorp
    Hafuer i byemåll 25 alnar bred åker
B   Vthsäde      {Östergierdet         2 1/8 } tunna
C                     {Westergierdet      2 1/8  }
D   Engh til 2 Lass höö.

3.  En skattevthiord jbidem till Jngewaldztorp.
    hafuer 25 alnar bred åker i byemål
    och ähr lijka stor i alle Lägenheeter som näst
    skrefne vthiorder.

(Text på kartbilden:)

Här tager Egbole ägor wid

Lind

Leerjord

Leerjord

Lind

Skeenwaldz Eng

Leerjord

Scala ulnarum