D10b:041 - 042


(Rubriken troligen dold bakom uppvikt flik, genom skymtar texten Röökz)

Uprättad 1640 af Johan Larsson

(Text t.h. längst ned:)
Notarum Explicatio 1   Jngewaldztorp Skattehemman       1.
    Hafuer i byemåll 40 alnar bred
    åker
A   Ett åhrs vthsäde         8 tunnor
B   andra åhrs vthsäde      10 7/8 tunnor
C   Engh till 20 Lass höö.
    Detta hemman hafuer halfwa sine ägor
    med frelsegården numero 1 i den andre columna.
    Noch en atting iord i Walla folio 50.

2   Skattehemman jbidem            ½.
    Hafuer 40 alnar i byemål.
A   Ett åhrs vthsäde               8 tunnor
B   annat åhrs vthsäde            10 7/8 tunnor
C    Engh till 20 Lass höö.
    Detta hemman hafuer en vthiord
    i Högby lycka. folio praesedenti

3   Skattehemman jbidem         ½
    Hafuer i byaskiffte 40 alnar
    bred åker
A   Ett åhrs vthsäde                  8 tunnor
B   annat åhrs vthsäde             10 tunnor
C   Engh till 20 lass höö
    Detta hemman hafuer en vthiord i
    i Tolsta och fins igen folio 76.
    Vthsäde i   {Westergierdet      2 1/4 tunna
                      {Södregierdet      2 tunnor
                      {Norregierdet      3/4 tunnor
   
Eng till 4 lass höö.

4   Häila Cronehemman             1
    Hafuer i byemåll 40 alnar med
    Jngewaldztorp och ähr lijka stor i
    alla Lägenheeter som förskrefne hem
    man i Jngewaldztorp.

5   Häila Cronehemman            1
    Hafuer i byamål 40 alnar bred åker
    lijka med Jngewaldztorp
A   Ett åhrs vthsäde         8 tunnor
B   annat åhrs vthsäde1    10 7/8 tunnor
C   Eng till 20 Lass höö.

6   Cronevthiord      1. till Hemmingz
    torp och giör till fyllest der med 1
    heel cronegård2. Byemål 20 alnar.
A   Ett åhrs vthsäde          4 tunna
B   annat åhrs vthsäde      5 tunnor
C   Engh till 10 Lass höö.

(Text på vänstra delen:)
Notarum Explicatio 7   Jngewaldzstorp frelsehemman3      1.
    Hafuer sina ägor med den heela skatte
    gården jbidem, enskijlt och särskilde.
    och hafuer i byemåll 40 alnar bred åker
D   Ett åhrs vthsäde         20 tunnor
E   annat åhrs vthsäde      19 3/4 tunna
F   Engh till 30 lass höö.

1   Skattevthiord til heele Skatte-
    gården i Jngewaldz och hafuer i
    byemåll 20 alnar bred åker.
D   Ett åhrs vthsäde         10 tunnor
E   annat åhrs vthsäde      9 3/4 tunna
F   Engh till 15 lass höö.

8   Röökz kyrckiea.

9   Prästegården i Röök.
G   Vthsäde i Wästergierdet   11 tunnor
H   Vthsäde i Östergierdet      8 tunnor
I   Engh till 40 Lass höö.
    Engh til prästegården wid Eij kallas
    Kijla Engh. till 12 Lass höö. folio 48.
K   Kyrckeiord i Wästergierdet   ½ tunna

L    Kyrckeiord i Östergierdet    1 1/4 tunna

M   En åker till Millingztorp vthsäde   1 3/4 tunnor


(Text på kartbilden:)

Här tager Walla Engh widh.

Hårdwaldz Engh

Hårdwaldz Eng

Leerjor

gierdes Eng

Leer jord

Leerblandat jord

Leerjord

god hårdwaldz Eng

Leerblandat jord

Leerjord

Hårdwaldz Engh

denne bäcken skilger frelsegården ifrån skatte och crone

god hård waldz Engh

gierdes Engh

Leerblandat jord

Leerr blandat iord

Millingsta ägor här näst in till

Här tager Millingsta ägor wid

Här tager Hämmingztorps ägor wid.

Hardwaldz Eng

Hardwaldz Engh


Notandum
Höghbylycka Cronevthiord   1.     Hijt transporterat
brukas till Jngewaldztorp. Vthsäde i   {Östergierdet       5 5/8 tunna
                                                         {Westergierdet    5 5/8 tunna
Eng till 4 Lass höö.

Jbidem skatte vthiord   1. Hijt transporterat.
hafuer i byemåll 25 alnar bred åker.
Vthsäde i Östergierdet    2 1/84  Wästergierdet    2 1/8 tunna. Eng til 2 lass höö.

Jbidem en skattevthiord lyder till skattegården Numero 2
denna vthiord ähr l....5 stor med näst förskrefne
skattevthiord i alla [lä]genheeter.

En skattevthiord till Jngewaldztorp. numero 1. belägen i Walla, och ähr hijt
transporterat. Byemål 65 alnar.
Vthsäde i   {Wästergierdet      6 7/8
                  {Östergierdet         7 1/8
Engh till 8  Lass höö.

Scala ulnarum1 vthsade ms
2 cronegard ms
3 fresehemmen ms
4 Kartan skadad i vecket, texten borta
5
Kartan skadad i vecket, troligen står här: lijka