D10b:043


(Rubrik:)

Röökz Sochn
Notarum Explicatio 1.   Gimmersta Cronehemman      1.
A    Ett åhrs vthsäde         11 1/4 tunna
B   Annat åhrs vthsäde1    9 1/4 tunna
C   Engh till 16 Lass höö

flere lägenheeter fins jntit

(Text på kartbilden:)

Här tager Runnesta ägor wid

Hårdwald eng

Suartmylla någet leerblandat

Leerblandat jord

Hårdwaldz Eng

Biörke leera


1 vthsade ms