D10b:044


(Rubrik:)

Röökz Sochn.

Notarum Explicatio.

1   Assery Cronehemman        ½
A   Vthsäde i Westergierdet   1 1/4 tunna
B   J Östergierdet sås            3 1/4 tunna
C   J Södregierdet sås          1 ½ tunna
D   Engh till 12 Lass höö.
    Liten skog och vthmarck.

2   Skogh Engh Cronehemman      ½
E   Vthsäde i Wästergierdet         3 1/8 tunna
F   Södregierdet vthsäde             2 tunnor
G   i Östergierdet vthsäde            3 ½ tunna
H   Engh till 16 Lass höö.

(Text på kartbilden:)

Eng

Eng

örjord

örjord

Kiärrengh

örjord

Haga

Scala ulnarum


(Nedre hemmanet:)

örjord

Här tager Marckz ägor wid

Hårdwaldz eng

sandiord