D10b:45


(Rubrik3:)

Röök

Notarum explicatio.

1   Gifuetorp Cronehemman      1/4
A   Ett åhrs vthsäde1          1 3/4 tunneland
B   Vthsäde         1/8 tunna
C   Engh till 16 Lass höö. Skog och vthmark
    till nödtorfften.

2    Gygery Cronehemman            ½
D   Vthsäde i Norregierdet           1 ½ tunna
E    Westergierdet gierdet2            4 ½ tunna
F   Södregierdet vthsäde               2 tunnor
G   Engh till 20 Lass höö
    Lijten skog och vthmarck

(Text på kartan:)

Kiäreng

Kärr eng

(Text på kartan till Gygery:)

sandiord

Hårdwaldz eng

sand iord1 Vthsade ms
2 gierdet överstruket i efterhand
3  Lysings Härad skrivet med blyerts i efterhand