D10b:46


(Rubrik, fortsätter från föregående kartakt:)

 Sochn

Notarum Explicatio.

1   Östansiö Cronehemman         1/4
A   Vthsäde i Norregierdet         1 1/4 tunna
B   Södregiärdet vthsäde            1 tunna
C   Engh till 12 Lass höö.
    Liten skogh och vthmarck
    fiskewatn i Loor siöen
    örjord i både gierden

2   Bårry Skattehemman      1/4
D                          {Norregierdet      1 ½ tunneland
E   Vthsäde i         {Östergierdet      1 1/4 tunneland
F                          {Södregierdet      1 3/4 tunneland
G   Engh till 14 Lass höö.
    nödtorfftigh skogh och vthmarck.
    J alle 3 gierden ähr byrckeleera


(Text på kartan:)

Loren Lacus

Hårdwaldz eng

Scala ulnarum


(Text till Bårrys kartbild:)

Kärreng

Haga

Hardwaldz engh

författad år 1640 af Johan Larson Groth