D10b:047


(Rubrik:)

Röökz Sochn.

Notarum explicatio

1   Steengård Cronehemman      1.
A                        {Norregierdet   5 tunnor
B   Vthsäde i       {Östergierdet   2 tunnor
C                        {Södregierdet   3 tunnor
D   Engh till 20 Lass höö.
    Skog och vthmarck til nödtorfften.

(Text på kartbilden:)

Biörcke leera

Biörcke leera

Hårdwaldz eng

Biörcke leera

Hårdwald eng