D10b:048


(Rubrik:)

Röökz Sochn

författad vid år 1640 af Johan Larsson
Notarum Explicatio 1   Ödemark Cronehemman   ½
A   J Östergierdet såås         4 tunnor
B   J Södregierdet1  såås    1 1/4 tunna
C   J Norregierdet såås      2 ½ tunna
D   Eng med gierdes engen till 12
    Lass höö.
    Jngen vthmarck.

2   Eyghe Cronehemman         ½
E   J Westergierdet såås         2 tunnor
F   J Östergierdet såås            1 tunna
G   J Södregierdet såås           2 ½ tunna
H   Engh till 12 Lass höö.
    Nödtorfftig skog och vthmark

I   Engh till Prästegår-
    den i Röok, och kallas
    Kijla. till 12 Las höö.

(Text på kartbilden:)

örjord


Scala ulnarum


Eng

örjord

Eng

Engh

Beteshage

örjord

gierdes eng1   Sodregierdet ms